Due diligence - raporty techniczne

DUE DILIGENCE - RAPORTY TECHNICZNE

Techniczne raporty due diligence to szczegółowy przegląd istniejącej nieruchomości/biznesu. Określają stan budynku/ zakładu produkcyjnego czy procesu, identyfikują wady i zawierają podsumowanie możliwych wydatków inwestycyjnych i prac konserwacyjnych wymaganych w danym momencie lub w całym okresie eksploatacji.

Określenie potrzeb klienta i zakresu usług

  • Szczegółową inwentaryzację nieruchomości i wyposażenia technicznego
  • Przegląd dokumentacji obejmujący dokumenty techniczne i prawne

Raporty techniczne due diligence mogą być tak kompleksowe lub ograniczone, jak wymaga tego klient. Mogą one obejmować dowolne lub wszystkie z następujących czynności:

  • Uzyskanie i zestawienie odpowiednich dokumentów budowlanych i pozwoleń
  • Weryfikację struktury budynków, materiałów, usług, transportu i zgodności z przepisami
  • Oszacowanie zanieczyszczenia gruntu, ocena środowiska i materiałów niebezpiecznych
  • Przeglądy zgodności z kodeksem/przepisami
  • Przeglądy niezbędnych środków bezpieczeństwa
  • Priorytetowe planowanie wydatków inwestycyjnych i konserwacyjnych
  • Weryfikacja dotycząca identyfikacji podmiotów i planów najmu
Zamknij