Bioasekuracja

Bioasekuracja

Kompleksowy program bioasekuracji oparty na wnikliwej weryfikacji bezpieczeństwa biologicznego obiektu lub procesu wraz z planem minimalizacji ryzyka.

BioPlan opiera się zawsze na wizycie na miejscu, oraz kompleksowej analizie sytuacji epizootycznej wraz z oceną zabezpieczeń bioasekuracyjnych.

bioplan

audyt na miejscu

Audyt na miejscu: wizyta w obiekcie na terenie całego świata, czas trwania około 5h w zależności od wielkości i złożoności obiektu. Gwarantowany czas przestoju od poprzedniego kontaktu z trzodą chlewną 12h. Szczegółowe warunki do uzgodnienia.

Ocena

Ocena poziomu zabezpieczeń oparta na programie Biocheck opracowanego przez Uniwersytet w Gandawie, kwestionariusz zawiera ponad 100 pytań, pozwala na ocenę bioasekuracji wewnętrznej i zewnętrznej. Ocena potwierdzona pisemnym raportem/certyfikatem

analiza

Analiza poziomu bezpieczeństwa biologicznego – na podstawie oceny Biocheck oraz sytuacji epizootycznej obiektu i usytuowania geograficznego. Analizowane są również zależności i wpływy, którym podlega dany obiekt. Analiza zawiera przygotowanie mapy bioasekuracyjnej obiektu.

Plan MINIMALIZACJI RYZYKA

Plan minimalizacji ryzyka – opracowywany jest przy poszanowaniu wytycznych popartych badaniami naukowymi oraz najnowszej wiedzy know how. Bardzo ważne jest tu reagowanie na specyficzne potrzeby, możliwości i położenie obiektu, oraz działanie ze ściśle określonymi priorytetami. Rekomendacje zawsze są przygotowywane indywidulanie, dla każdego obiektu po analizie zagrożeń biologicznych oraz potrzeb klienta.

program

Kompleksowy program bioasekuracji oraz procedury produkcyjne – to indywidulanie opracowywany kompleksowy program bioasekuracji dla jednego obiektu bądź pionowo zintegrowanych systemów wraz z kompletem procedur operacyjnych. Opracowywane procedury pokrywają cały zakres bioasekuracji zewnętrznej i wewnętrznej.

PLAN BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO

wsparcie

Wsparcie przy wdrażaniu BioPlan oraz szkolenia dla pracowników – dostępny w opcji, do indywidualnego opracowania, możliwy onsite i online.

audyt podmiotów

Audyt podmiotów zależnych i dostawców – dostępny w opcji, do indywidualnego opracowania w zależności od analizy zagrożeń.

Po przejściu całego cyklu BioPlan zalecane jest przeprowadzenie audytu zgodności BioPlan raz w roku w celu utrzymania wypracowanego standardu, analizy ryzyka oraz podtrzymania mobilizacji załogi.

Instytucje finansowo-ubezpieczeniowe:

BioPlan może być traktowany jako potwierdzenie poziomu bioasekuracji i analizy ryzyka, a co za tym idzie stanowić podstawę kalkulacji sumy ubezpieczenia bądź też zatwierdzenia inwestowania projektu również na poziomie planowania nowych inwestycji.

BioPlan skierowany jest do

 • gospodarstw indywidualnych,
 • producentów zintegrowanych
 • firm hodowlanych
 • mieszalni pasz
 • ubojni
 • myjni
 • firm transportowych
 • stacji AI
 • zatwierdzonych miejsc odpoczynku zwierząt
 • producentów żywności
 • instytucji finansowo – ubezpieczeniowych
 • firm obsługujących produkcję zwierzęcą

przykładowa mapa bioplan

Zamknij