produkcja

produkcja

Specjalizujemy się w doradztwie technicznym i operacyjnym. Możemy dowolnie zaprojektować strukturę produkcji od zera (Green field), jak również zaproponować zmiany, aby wydobyć z istniejących procesów jak najwięcej, na bazie posiadanych zasobów (Brown field). Zajmujemy się również tradycyjnym doradztwem w zakresie optymalizacji produkcji.

Doradztwo produkcyjne

Analiza

Analiza wyników produkcyjnych, identyfikacja potencjału i ograniczeń produkcyjnych.

Optymalizacja

Optymalizacja produkcji – rozwiązywanie problemów produkcyjnych i zdrowotnych.

Przegląd

Przegląd wyników produkcyjnych na miejscu oraz benchmarking.

ustawienie

Ustawienie celów, strategii i planów oraz technologii produkcji.

Rozwiązania IT

Rozwiązania IT do obsługi produkcji.

Audyt produkcyjny

Mamy możliwość weryfikacji produkcji trzody chlewnej na wszystkich szczeblach produkcji, w tym w zakładach mięsnych oraz przetwórczych według dowolnie zdefiniowanych kryteriów.

Jakości / zgodności

Audyt jakości/zgodności wyników produkcyjnych ma zastosowanie w momencie potrzeby potwierdzenia sposobu produkcji według dowolnych założeń produkcyjnych: weryfikacja wewnętrznych standardów w firmie, zastosowania procedur operacyjnych, itp.

Weryfikacyjny

Audyt weryfikacyjny ma na celu weryfikację zarówno metody produkcji jak i wyników produkcyjnych oraz kosztów produkcji

Kliencki

Audyt kliencki kierowany dla partnerów B2B oraz B2C, gdzie klient określa zakres oraz kryteria oceny produkcji. Najczęściej ma zastosowanie przy produkcji produktów premuim oraz przy dużych kontraktach produkcyjnych

Zamknij