B2B, b2c

audyt produkcyjny

Mamy możliwość weryfikacji produkcji trzody chlewnej na wszystkich szczeblach produkcji, w tym w zakładach mięsnych oraz przetwórczych według dowolnie zdefiniowanych kryteriów.

Jakości / zgodności

Audyt jakości/zgodności wyników produkcyjnych ma zastosowanie w momencie potrzeby potwierdzenia sposobu produkcji według dowolnych założeń produkcyjnych: weryfikacja wewnętrznych standardów w firmie, zastosowania procedur operacyjnych, itp.

Weryfikacyjny

Audyt weryfikacyjny ma na celu weryfikację zarówno metody produkcji jak i wyników produkcyjnych oraz kosztów produkcji

Kliencki

Audyt kliencki kierowany dla partnerów B2B oraz B2C, gdzie klient określa zakres oraz kryteria oceny produkcji. Najczęściej ma zastosowanie przy produkcji produktów premuim oraz przy dużych kontraktach produkcyjnych

Zamknij