Projektowanie biznesu

projektowanie biznesu

Możemy dowolnie zaprojektować proces produkcji w zależności od koncepcji klienta, możliwości finansowych oraz lokalnych warunków proponując rozwiązania techniczno – operacyjne oraz skalkulować koszt inwestycji i utrzymania produkcji. Możemy również zbadać możliwości rynkowe proponowanych produktów standardowych oraz premium.

Przepływ

 • Cykl zamknięty
 • 3 site
 • Multisite
 • Produkcja kontraktowa

Technologia

 • System żywienia
 • System utrzymania świń
 • System wentylacji

Produkt finalny

 • Standardowa wieprzowina
 • Chów bez antybiotyków, nonGMO
 • Produkcja zwierząt hodowlanych
 • Podwyższony dobrostan
 • Inne produkty premium

Strategia hodowlana

 • Zakup materiału genetycznego
 • Zamknięta strategia stada
 • Strategia AI
Zamknij