DOŚWIADCZENIE I NAUKA PODSTAWĄ PRAKTYCZNYCH ROZWIĄZAń

Traceability - IDENTYFIKOWALNOŚĆ

  • możliwość śledzenia produkcji zwierzęcej w koncepcji od pola do stołu/od stołu do gospodarstwa
  • rozwiązania techniczne oraz software
  • identyfikacja manualna lub/i elektroniczna
  • identyfikacja ścieżki produkcyjnej poprzez kod QR
  • współpraca B2B, B2C
identyfikacja
Zamknij